Valvula e ndalimit të kthesës standarde të tremujorit të SHBA